Stavební řízení je složitý proces se kterým vám můžeme pomoci. Stavby povolujeme ve dvou režimech a to formou ohlášení nebo formou stavebního povolení. Službu vyřízení stavebního povolení doporučujeme objednat zároveň se zadáním zpracování projektové dokumentace. Tímto krokem urychlíte dobu vyřízení povolení, projektant může současně s výrobou dokumentace komunikovat s dotčenými orgány a získávat kladná stanoviska, potřebná k povolení stavby.

Stavební povolení

cena: 23.000 Kč


Mám zájem o pomoc se stavebním povolení