Máte představu o svém rodinném domě zatím jen tužkou na papíře? Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme přiblížit se k realizaci domu.

Zpracujeme pro vás kompletní projektovou dokumentaci, která bude splňovat podmínky stavebního úřadu v lokalitě, kde plánujete výstavbu rodinného domu, zároveň získáte projekt, který můžete bez obav předložit realizačním firmám ke zpracování  cenové nabídky na výstavbu domu, nebo jeho částí. 

Pokud máte pevnou představu o dispozicích vašeho domu, nemusíme jít cestou studie a jeden návrh domu a situační osazení budete mít od nás zdarma, po jeho odsouhlasení začneme s projektováním vašeho domu.

 

Bungalov do 150 m2

cena: 75.000 Kč

 

Bungalov nad 150 m2 (včetně patrových domů)

cena: 95.000 Kč

(Na cenu projektu může mít vliv konstrukční systém střechy, u ploché, či pultové střechy stanovujeme individuální ceny za statiku)

Projektová dokumentace obsahuje

 • A- Průvodní zpráva
 • B- Souhrnná technická zpráva
 • C- Situace stavby
 • D.1.1- Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení
 • D.1.2- Konstrukční řešení statika
 • D.1.3- Požárně bezpečnostní řešení
 • D.1.4- Technika prostředí staveb zdravotní instalace (kanalizace, vodovod)
 • D.1.5- Technika prostředí staveb vytápění (tepelné čerpadlo vzduch-voda)
 • D.1.6- Technika prostředí staveb elektroinstalace
 • Tisk a kompletace PD ve 4 vyhotoveních
 • Autorizace PD