Službu předinženýring doporučujeme objednat ve chvíli, kdy jste například před důležitým rozhodnutím nákupu pozemku, na kterém plánujete vystavět rodinný dům, nebo před rozhodnutím jaký typ domu zvolit a jaké jsou veškeré možnosti pozemku. Dokážeme  prověřit všechny okolnosti výstavby, včetně míst připojení inženýrských sítí, ochranných pásem, vjezdu na pozemek atd.

 

Předinženýring

cena: 10.000 Kč

Při objednání služby stavební povolení je 50% sleva z ceny předinženýringu

Předinženýring obsahuje

  • zjištění, zda lze na daném pozemku stavět konkrétní stavební objekt, a k tomu zjištění regulativ daných pro tento pozemek,

  • zjištění druhu řízení, které bude stanoveno stavebním úřadem, (ohlášení, stavební povolení),

  • zjištění seznamu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek, požadovaných stavebním úřadem k příslušnému druhu řízení,

  • zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace,

  • zjištění zda nebude některý z vyjadřujících se orgánů požadovat doplnění projektové dokumentace o další projekty.