Internetový slovníčekXML

eXtensible Markup Language – značkovací jazyk, který umožňuje snadnou výměnu dat mezi aplikacemi a publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí.
Open cookie settings without manually calling api