Internetový slovníčekWeb 2.0

Co je to web 2.0? Názorů, na to co to je a co není, existuje celá řada. Pod pojmem web 2.0 je vesměs označována další generace webových služeb a technologií, které vedou k lepšímu využití informací. Charakteristické pro web 2.0 je také fakt, že web (webové stránky) je brán spíše jako platforma, která absorbuje informace z více zdrojů a je prostorem pro tvorbu společného obsahu. Často je k tomuto označení asociován i pojem mashup, který představuje kombinaci obsahu získaného z více zdrojů a dává tím tak možnost současného využití různých typů informací koncentrovaných v rámci jednoho webu. Příkladem může být GoogleMaps, YouTube, del.icio.us a mnoho dalších wiki systémů, blogů, sociálních sítí, atd. Typickým pro web 2.0 může být i přesun tradičně desktopových aplikací a nástrojů do webového prostředí. Například Google představil celou řadu aplikací pro správu a tvorbu dokumentů pod označením Google Docs, které zhruba odpovídají desktopovému kancelářskému balíku Microsoft Office. Ale ani Microsoft nezůstává pozadu a již nabízí službu SkyDrive, která představuje zjednodušený MS Office v internetovém prostředí.

„Web 2.0 je revoluce podnikání v počítačovém průmyslu způsobená přesunem k chápání webu jako platformy a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Klíčovým mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, které budou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší."(POKORNÝ,2011)

Web 2.0 není spojen s žádným konkrétním produktem, ale spíše představuje jakousi filozofii ve vytváření obsahu, který může tvořit nespočet ať už známých nebo anonymních autorů.
Open cookie settings without manually calling api