Internetový slovníčekSMART

SMART je metoda napomáhající projektovému řízení ve stanovení cílů. SMART říká, že cíle musí být konkrétní (jasně definované), měřitelné, realistické (dosažitelné), relevantní, správně zacílené a načasované. Cíle by také měly být konzistentní s firemními cíli a politikou.

Tato metoda napomáhá ke zvýšení prodeje, povědomí o značce, upevnění pozice na trhu a inovaci nabízených produktů.
Open cookie settings without manually calling api