Internetový slovníčekSémantika

Zdrojový kód, např. HTML, má také stylistická pravidla, což nazveme sémantikou. Sémantika slouží ke správnému vyznačování jednotlivých úseků zdrojového kódu každé webové stránky. HTML zná mnoho značek (tagů) a většina z nich má také svůj význam, který by se měl dodržovat. Jestliže tedy například máme značku pro nadpis a chceme vložit do stránek nadpis, měli bychom použít značku nadpis, nikoliv jinou. Sémantika má velmi blízko k validitě. Obě tyto vlastnosti hodnotí vyhledávač při zobrazování výsledků vyhledávání.
Open cookie settings without manually calling api