Internetový slovníčekPřístupnost

Základní myšlenkou přístupného webu je bezbariérovost. To znamená umožnit handicapovaným lidem (uživatelům Internetu)  používat webové stránky alespoň na takové úrovni, aby mohli využívat na nich zpřístupňované a poskytované informace. Orientace na takovémto webu musí být snadná a lehce pochopitelná. Uživatelé by neměli být limitování na základě svých zdravotních omezení, technického vybavení, znalostí nebo dovedností. Cílem přístupnosti (přístupného webu) je neklást kterémukoliv uživateli překážky v používání webových stránek, aplikací a dokumentů.
Open cookie settings without manually calling api