Internetový slovníčekLong tail

Long tail (původem statistické vyjádření distribuce v čase), neboli dlouhý chvost, poprvé popsal v asociaci s E-commerce Chrise Anderson ve svém článku pro časopis Wired. Diskutoval o tom, jakým způsobem Internet mění kupní chování a ekonomiku celkově, tím že směřuje zájem od produktů s vysokým prodejem k okrajovým produktům určených pro menšinu. Internet rozšiřuje prostor pro nabídku sortimentu do takové úrovně, kterou klasický prodej nemůže pokrýt. Konkurenční výhoda je v tom, že internetoví prodejci rozšiřují nabídku sortimentu i o takové zboží, o které je velmi často jen malý zájem.

Graf znázorňuje vývoj prodeje zboží, kde osa X představuje jednotlivé produkty, naopak osa Y představuje objem prodeje. Modře vyznačená část, tvořící cca 80 % výrobků, znázorňuje zboží, které se prodává pouze v malých objemech, tzv. dlouhý chvost (tail). Naopak fialově označená část grafu, činící cca 20%, znázorňuje nejvíce prodávané zboží, tzv. hlava (head).

Long tail se netýká jen prodejnosti výrobků, ale samotná teorie může být aplikována i na jiné segmenty, jako je např. vyhledávanost klíčových slov ve vyhledávačích (Search marketing). Na long tail se zaměříme ještě v kapitole věnované optimalizaci webových stránek pro vyhledávače, přesněji v části návrhu klíčových slov.
Open cookie settings without manually calling api