Internetový slovníčekLead generation

Lead Generation je marketingový termín, který se vztahuje k vytváření očekávaných zákaznických zájmů o produkty. Představuje smysluplnou komunikaci se zákazníkem, která vyvolává řadu podmětů. Často také bývá pod pojmem lead generation označován internetový způsob získávání kontaktů (leadů) potenciálních klientů, kteří projeví zájem pořídit si daný produkt nebo službu. Tento marketingový nástroj využívá toho, že spotřebitelé začínají být vůči přímým marketingovým sdělením odolní a nabízí se tak zcela opačné řešení – motivovaný klient „přichází sám“. Lead Generation je atraktivní nástroj pro obchodníky. Ti mají kontakty na potencionální klienty, kteří strávili několik minut na stránkách dodavatele leadů a mají zájem o produkt či službu.
Open cookie settings without manually calling api