Internetový slovníčekCTR

Termínem míra prokliku (CTR - click through rate) se označuje poměr mezi počtem kliknutí na reklamu a celkovým počtem zobrazení této reklamy. Vyjadřuje se tím její (přibližná) procentuální efektivita (proto násobek stem).

CTR(%) = počet prokliků / počet zobrazení x 100

Je-li například CTR = 1 %, pak se reklama musela zobrazit 100krát, než na ni někdo klikl.

O velikosti CTR rozhoduje typ reklamy, forma a její umístění. Nejnižší hodnotu CTR mívají klasické bannery (cca 0,06 % až 0,1 %), které již často bývají ignorovány. Pokud je však banner zajímavý a dobře graficky zpracovaný, má hodnotu CTR vyšší. PPC kampaně často dosahují hodnoty CTR až dvaceti procent. Obecně platí, čím výše na stránce je reklama, tím je i vyšší CTR.
Open cookie settings without manually calling api