Internetový marketing

Řada lidí si pod pojmem marketing představuje pouze reklamu a prodej. Není se čemu divit. Každodenní silný tlak ze strany medií a necílené vnucování produktů a služeb nejvíce působí na spotřebitelské rozhodování. Lidé však pomalu přestávají reklamám věřit. Brzy nastane doba, kdy reklama bude přerušována filmem či hudebním klipem (Janouch, 2010, s. 20). Reklama a prodej však nejsou jediné složky marketingu.

(Kotler a Amstrong, 2007) definuje marketing jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání skrze tvorby, nabídky a směny výrobků a hodnot s ostatními. (Světlík, 1994, s. 256) říká, že marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání a v konečné fázi uspokojení přání a potřeb zákazníků efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů firmy. Úspěšné budou ty firmy, které marketingový přístup uplatní na všech úrovních ve firmě.

Marketing je proces zjišťování potřeb a požadavků zákazníků za účelem poskytnutí takového produktu a služby, která bude pro ně představovat přidanou hodnotu a zároveň firmě přinese zisk.
Open cookie settings without manually calling api