Validita a sémantika

Každý jazyk má svá pravidla. I značkovací jazyk HTML, jenž je základem pro každé webové stránky, má svá gramatická pravidla (strukturu značek a vlastností). Tato pravidla se přirovnávají k validitě. To znamená, že stránka splňuje normu (specifikaci, soulad s DTD) definovanou W3C konsorciem, které vyvíjí standardy pro www.

HTML kód má také svá stylistická pravidla, která jsou nazývána sémantikou. Sémantika slouží ke správnému vyznačování jednotlivých úseků zdrojového kódu každé webové stránky. HTML zná mnoho značek (tagů) a většina z nich má také svůj význam, který by se měl dodržovat. Je-li nutné například vložit do stránek nadpis, měla by být použita značka pro nadpis (<h1>, <h2>, <h3> …), nikoliv jiná. To samé platí i pro zvýraznění <strong>, které bývá často špatně nahrazeno značkou <span>, doplněnou o in-line kaskádové styly[2] - <span style=”font-weight: bold;”>. Sémantika se netýká jen nadpisů a zvýraznění, ale i samotné úpravy textu, seznamů, tabulek, citací a zkratek, formulářů, atd. Sémantika je důležitá i z hlediska vyhledávačů. Vyhledávač tak snáze pozná důležité části stránky a také čeho se stránka týká.

Validita HTML kódu je vizitkou dobré práce každého tvůrce webových stránek. Nevalidní kód může navíc způsobit mnoho nežádoucích problémů.“ (h1, 2011)

Důvod, proč uvádím pojem validity webu je, že je základním krokem k jeho dobré funkčnosti. Pokud je zdrojový kód bezchybný podle některého ze standardů, je jisté, že případné chyby
v zobrazení má na svědomí internetový prohlížeč a ne špatně vytvořené webové stránky. Díky všem zmíněným vlastnostem je validita kódu základem dobře přístupných a pro vyhledávače optimalizovaných stránek. Kromě záruky zpětné kompatibility je validita kódu také dobrou vizitkou každého tvůrce webových stránek.

Předchozí kapitola: Design stránek
Následující kapitola: Přístupnost

18.10.2012 - Petr Uhlíř