Účel (funkce) webových stránek

Strategická role webových stránek by měla vycházet ze stanovených cílů přiřazených firemním online aktivitám, jejichž úkoly mohou být pojaty na různých rovinách: informační, vzdělávací, orientované na služby, propagační, relační a transakční. Stanovení strategické role se odráží v identitě stránek, obsahu, struktuře, funkcionalitě, technickém zpracování a celkově i stylu, který je daný zaměřením na konkrétní cílovou skupinu.

  • Propagační – např. prezentace nového produktu.
  • Informační – např. informace o ordinačních hodinách lékaře.
  • Vzdělávací – ve formě odborných či tematických článků, manuálů, návodů či aplikací, které mají pro uživatele vzdělávací hodnotu.
  • Transakční – provedení určité transakce, např. vytvoření objednávky v e-shopu.
  • Orientované na služby – nabízí uživateli přidanou hodnotu v podobě aplikace a její určité funkcionality, např. elektronický slovník.

Následující kapitola:Struktura a informační architektura

10.07.2012 - Petr Uhlíř