Použitelnost

Použitelnost webu představuje soubor mnoha pravidel zlepšující pohyb a celkově interakci návštěvníka na webové stránce. Použitelnost zvyšuje srozumitelnost a přehlednost webových stránek. Zaručuje snadnou orientaci návštěvníka podpořenou vyhledávacími mechanismy. Návštěvník se tak snadno a rychle dokáže dostat k požadovaným informacím a plnit na webu i své další cíle (např. registrace, objednávka, atd.). Použitelnost webu se též snaží předcházet problémům (chybám) obvykle vznikajícím při tomto procesu.

Základními složkami použitelnosti jsou: naučitelnost, rychlost použití, zapamatovatelnost, příjemnost, množství chyb (které návštěvník může udělat) a schopnost se z nich dostat.

Vysoký význam pro použitelnost webu má intuitivnost ovládání. Příkladem může být podtržené slovo v textu, u kterého bude majorita uživatelů automaticky předpokládat, že se jedná o hypertextový odkaz. Pokud však na text nelze kliknout, nabydou dojmu chyby a selhání. Tím i klesá důvěryhodnost webových stránek.

Je-li v opačném případě skutečný odkaz nepodtržený a ideálně barevně odlišený, musí návštěvník při jeho hledání přemýšlet. I to je samozřejmě špatný signál, jelikož se snižuje rychlost použití a zároveň se zvyšuje celkový negativní dojem z webových stránek. Až návštěvník dosáhne určité úrovně, znechuceně web opustí.

Je zřejmé, kolik se toho dá pokazit nebo vylepšit na pouhých odkazech. Použitelnost webu je však komplexní obor zasahující do mnoha aspektů tvorby internetových prezentací. Počínaje návrhem layoutu stránek, či grafiky, až po atypicky umístěné logo (které by mělo být umístěné v levém horním rohu stránek).  Mezi další příklady negativně ovlivňující použitelnost webu patří:

  • Nekonzistence hlavních prvků a jejich funkčnosti;
  • nízká načítací rychlost stránky v prohlížeči;
  • nefungující či nedostatečná navigace;
  • špatná informační architektura – především nelogické uspořádání, rozmístění a malá strukturovanost informací;
  • zasahování do uživatelského prostředí prohlížeče, např. obarvené lišty, otvírání odkazů do nového okna;
  • neexistence tiskové verze;
  • chybějící zpětná vazba;
  • nepřívětivý tvar URL – tvar v dynamické podobě; např. www.pochman.eu/index.php?id=2372&page=testovac+stranka&lang=cs;
  • u větších webů také chybějící mapa stránek, nefungující chybová stránka 404, neexistující fulltextové vyhledávání.

Předchozí kapitola: Přístupnost
Následující kapitola: Nalezitelnost (viditelnost)

18.10.2012 - Petr Uhlíř