Nalezitelnost (viditelnost)

Nalezitelnost, též viditelnost, představuje kvalitativní vlastnosti stránek a významně ovlivňuje schopnost webu plnit jeho účel.  Pokud na webové stránky nikdo nepřijde (nikdo je nenalezne), nelze přes ně nic prodat, nelze přes ně šířit informace ani budovat značku. Čím je tedy viditelnost webu vyšší, tím více na něj přichází návštěvníků. (Dvořáková, 2010)

Výsledky vyhledávání na Google dle oční kamery [Zdroj: google.cz]

Výsledky vyhledávání na Google dle oční kamery [Zdroj: google.cz]

Dle provedených výzkumů si většina uživatelů při vyhledávání ve vyhledavači prohlédne jen první stránku s nalezenými záznamy, přičemž největší pozornost věnují jen prvním třem výsledkům (znázorněno na oční kameře Obrázek). Devadesát procent uživatelů se nepodívá dále než na třetí stranu.

Jak lze pozorovat na Obrázku, červená část vyobrazuje místo, kam se uživatel dívá nejčastěji. Z obrázku lze snadno odhadnout, že se člověk podívá nejčastěji do levého horního rohu, pravá strana a spodní část obrazovky zůstává prakticky bez povšimnutí.

Čím je tedy viditelnost webu vyšší, tím více na něj přichází návštěvníků. Navíc nezáleží jen na vysoké návštěvnosti (kvantitě), ale i na typu a potřebách návštěvníků (kvalitě). V případě, že web nenabízí to, co návštěvníci chtějí a požadují, tak je vysoká návštěvnost de facto bezvýznamná. Webové stránky neplní to, co mají a míra opuštění po prvním vstupu je velmi vysoká. Stoupají tím jen náklady. A to je důvod, proč viditelnost webu vyžaduje i kvalitu návštěvnosti.

Předchozí kapitola: Použitelnost
Následující kapitola: Důryhodnost webových stránek

10.07.2012 - Petr Uhlíř