Struktura – informační architektura

Dobře navržená struktura a hierarchie informací, která má svou logickou návaznost, dává předpoklad pro rychlou a snadnou orientaci a vyhledávání. Informace se tak stávají pro návštěvníky dostupnější. Informační architektura se netýká jen třídění, uspořádání a vhodného pojmenování informací na webových stránkách, ale lze se s ní setkat všude tam, kde se pracuje s velkým množstvím informací (například v knihovně).

Cílem je usnadnit vyhledávání relevantních informací pomocí jejich vhodné organizace, navigace a reprezentace. Čím rozsáhlejší webové stránky, tím více je informační architektura důležitější  a je kladen větší důraz na správně navrženou strukturu. Návštěvníci se pak na webu dobře a intuitivně orientují. Vědí, kde jsou a kam mohou ještě jít. Více se tak mohou soustředit na vstřebávání informací či nákup. V případě, že se k požadovaným informacím nedokáží dostat přímou cestou, odchází ke konkurenci. A to je nežádoucí.

Zásadní roli v informační architektuře a celkově struktuře webu hraje navigace, kterou lze členit na různé typy. Ty se odlišují ve svém specifickém umístění na stránkách, svým použitím a svou rozvinutou strukturou. I když na stránkách se dají pozorovat různé typy navigací, navigace se musí všude chovat stejně. Do navigace patří i klasické hypertextové odkazy umístěné v textu.

Mezi základní typy navigace se považuje:

  • Hlavní navigace (základní) – typicky umístěná v horizontální poloze hlavičky stránky
    (u rozsáhlejších webů typicky pozicována vertikálně vlevo).
  • Hierarchická navigace (stromová) – typická u velmi rozsáhlých webů pro katalogová data.
  • Drobečková (breadcrumb) – seznam odkazů na nadřazené sekce, odkazy jsou odděleny šipkou – ukazuje návštěvníkům, kde se právě nacházejí v hierarchii webových stránek (např. úvod > nářadí > vrtačky).
  • Fultextové vyhledávání – vyhledávání na základě porovnávání se všemi ostatními slovy v dokumentu, vyznačuje se vysokou relevancí výsledků.
  • Mapa webu (site map) – označení pro přehled všech důležitých stránek webu seřazených dle jejich hierarchie, který má návštěvníkovi přehledně ukázat strukturu webu, a co lze ještě na stránkách nalézt. Typicky odkazována z patičky stránky. Též ve formátu XML – sitemap.xml, který se nachází v hlavním adresáři webu.
  • Chybová stránka 404 (dle protokolu http – Page not found) – v případě, že návštěvník udělá chybu při zadávání URL adresy, měla by mu být načtena speciální stránka upozorňující na tuto chybu. Z této stránky by měl být pohodlně naveden na hlavní stránku nebo na mapu webu, která ho nasměruje správným směrem.

Informační architektura má velmi těsnou vazbu na použitelnost, proto některé dobře zpracované weby využívají jako doplňkovou navigaci i samotnou podobu URL (např. www.pochman.eu/naradi/vrtacky/ , úvod > nářadí > vrtačky).

Předchozí kapitola: Účel (funkce) webových stránek
Následující kapitola: Obsah stránek

18.10.2012 - Petr Uhlíř