Důvěryhodnost webových stránek

Internet je ze své podstaty velmi anonymním médiem. Člověk si nemůže být zcela jistý, s kým komunikuje. S internetovými stránkami to může být podobné. Webové stránky si dnes může vytvořit kdokoliv a pravdivost publikovaných informací je velmi obtížné ověřitelná. Z toho vyplývá, že lidé na Internetu bývají nedůvěřiví.  Obzvláště to platí ve chvíli, kdy mají uzavřít obchod. Jakákoliv pochybnost je může snadno odradit od dokončení nákupu.

Důvěryhodnost webu proto může být významnou konkurenční výhodou. Každý dá raději přednost důvěryhodným stránkám před těmi méně důvěryhodnými. Důvěryhodnost webu také usnadňuje plnění jeho poslání, zejména je-li cílem přímý zisk. To proto, že důvěryhodný web zvyšuje konverzní poměr (poměr zákazníků k návštěvníkům).

Důvěryhodný vzhled – Jak již bylo uvedeno v kapitole věnované designu webu, grafika je jedním z důležitých faktorů důvěryhodnosti webu. Podílí se především na vytváření prvního dojmu, působí také na emoce návštěvníků.

Důvěryhodnost firmy – Vysoké důvěryhodnosti firmy lze snadno dosáhnout zveřejněním co nejvíce informací o firmě (podrobné kontakty, fotografie pracovníků, certifikáty, apod.), prezentováním velikosti a historie firmy pomocí odkazů na existující zveřejněné údaje jiných zdrojů (úřady, obchodní rejstřík a další), a také pomocí zveřejnění fotografií sídla
a kancelářských prostor firmy.

Důvěryhodnost webu – Ať už se na stránkách nabízí produkty nebo služby, je zapotřebí o nich poskytnout co nejvíce informací potenciálnímu zákazníkovi. Tyto přednosti je nějakým způsobem doložit, např. referencemi, certifikáty, atesty, testy nebo získanými oceněními. Vhodné je i zveřejnění pozitivních ohlasů, nebo klientských doporučení.

Pro české elektronické obchody napomůže i získání členství a certifikátu Asociace pro elektronickou komerci – APEK (www.apek.cz).

Důvěryhodnost webových stránek má též těsnou vazbu na použitelnost. Vyplatí se také užití prvků zpětné vazby, jako jsou ankety, dotazníky a formuláře, které působí na návštěvníka velice důvěryhodně.

Předchozí kapitola: Nalezitelnost (viditelnost)

10.07.2012 - Petr Uhlíř