Efektivní web

Kvalitní a hlavně efektivní webová prezentace je nedílnou součástí komunikace firmy se zákazníky, a proto musí splňovat celou řadu kritérií. Před fází vývoje je nutné definovat spolu s marketingovými cíli i funkci samotných webových stránek a cílovou skupinu uživatelů. Funkce, nebo taktéž role webových stránek se následně odráží v jejich struktuře a obsahu. Webové stránky jsou vizitka, podle které je firma hodnocena uživateli. Je to spojovací můstek se zákazníkem, který utváří image a důvěryhodnost firmy.

Neopomenutelný je i technologický vývoj, pokrok a standardy, které jdou nezastavitelně kupředu. Nesou sebou také i nemilou pravdu, že věci ať už fyzicky nebo morálně zastarávají  a jejich životnost se krátí. U webových stránek bývá životnost zhruba 2 až 4 roky. Poté je vhodné provést redesign. Důvodem redesignu může být snížení funkčnosti stránek v důsledku vývoje nových internetových prohlížečů a nekompatibility se starými webovými stránkami. Ale i fakt, že stránky přestávají odpovídat představám majitele, respektive uživatelů.
Open cookie settings without manually calling api