webdesign reference

zpět na reference

Informační systém - SugarCRM

Naše služby pro klienta

Popis projektu

Informační systém / CRM systém pro klienta z defeloperského segmentu. Kompletní kastomizace a upravení systému dle nastavených procesů společnosti. Součástí byly moduly pro jednotlivá oddělení - prodej, klentské změny, sekretariát, právní oddělení, atd. Nastavené workflow značne usnadňuje práci a zvyšuje efektivitu práce s daty, které mohou být dále zpracovávány a vyhodnocováváný v podobě exportů. Forkflow je možné dále upravovat a rozšiřovat.

Nendílnou součástí je i API, které je použito pro napojení na systém partnera, který automatizovanou formou zasílá data do IS. Systém je nachystaný pro budoucí napojení na hlavní webové stránky. Centralizací dat do jednoho místa zamezí duplicitním datům a sníží nároky na správu.
Open cookie settings without manually calling api