Analýza trhu a konkurence

Nezbytnou součástí každé strategie je poznání své konkurence a trhu. Důležitá je identifikacenejen on-line konkurence, která v internetové prostředí nabízí podobné zboží či služby, alei té off-line z „reálného“ světa. Poznáním své konkurence se lze snadno poučit od těch úspěšnějších, jak být lepší, případně se vyvarovat z chyb těch méně úspěšných.

Spolu s analýzou konkurence je nutná i analýzaklíčových slov. Jednak poodhalí to, co hledají potencionální zákazníci, a hlavně poskytne indicie, kdo jsou hlavní internetoví konkurenti v daném segmentu. Je nutné pamatovat, že konkurencez off-line prostředí („kamenného“ světa) nemusí být totožná jako ta na Internetu a naopak.
Open cookie settings without manually calling api