Analýza klíčových slov

Cesta na přední místa v zobrazení ve vyhledávačích je složitá a představuje dlouhodobý proces,který začíná u zvolení správných klíčových slov a frází. Správně zvolená klíčová slova a obsahjim uzpůsobený mají šanci na získání vyššího počtu čtenářů (návštěvníků, zákazníků) nežliobsah bez bližšího zkoumání a analýzy klíčových slov.

Analýza klíčových slov, tedy nalezení správných relevantních klíčových slov, představujevýchodisko nejen pro psaní (obchodně) úspěšných textů, tzv. copywriting, ale slouží i jako zdrojpro návrh informační architektury, základ pro budování zpětných odkazů, tzv. link building,a své uplatnění nalezne i v internetové reklamě (např. PPC kampaně).

Kolika nalezeným klíčovým slovům lze uzpůsobit webové stránky? Jednomu? Dvěma? Řada odborníků na tuto problematiku tvrdí, že je možné se se zaměřit pouze na jedno klíčové slovo čifrázi, neboť tím se snáze dosáhne lepších výsledků ve vyhledávání. Tototvrzení není zcela korektní. Je pravda, že čím výše budou stránky zobrazeny ve výsledcíchhledání na jedno vysoce hledané klíčové slovo, tím získají vyšší návštěvnost. Na druhou stranulze říci, že pokud se dosáhne dobrých pozic na vyšší počet méně hledaných klíčových slov, tímbude vyšší celková návštěvnost.

Zaslat nezávaznou poptávku
Open cookie settings without manually calling api